Świetlica/stołówka

Działalność świetlicy szkolnej w roku szkolnym przebiega zgodnie z planem pracy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczym. Za realizację tego planu odpowiedzialne są wychowawczynie świetlicy: p. Barbara Kaźmierczak, p. Czesława Kozar, p. Małgorzata Majewska – Modrzyk.

Świetlica w budynku A przeznaczona jest dla uczniów z klas IV-VIII  zaś w budynku B i C znajduje się świetlica dla uczniów z klas I-III nauczania zintegrowanego.

Zadania główne przyjęte do pracy w świetlicy obejmują następujące zagadnienia:

  • właściwa organizacja czasu przed i po lekcjach,
  • kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie,
  • rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie zdolności uczniów,
  • wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,
  • udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce,
  • organizacja właściwego wypoczynku i kulturalnej rozrywki,
  • kształtowanie zainteresowań czytelniczych,
  • eliminowanie przejawów agresji – zwrócono szczególną uwagę na zachowania przejawiające się agresją fizyczną i słowną wśród uczniów oraz łamanie podstawowych zasad życia w grupie i społeczeństwie szkolnym.

 

Godziny pracy świetlic:

Budynek A 8.00 – 14.30

Budynek B

poniedziałek – środa 8.00 – 15.00

czwartek – piątek 8.00 – 14.30

Budynek C

poniedziałek – piątek 6.30 – 16.30

Poza godzinami pracy bud. B (sala nr 103) dzieci przebywają

w świetlicy bud. C (sala nr 4)

Przydział klas do świetlicy szkolnej:

Budynek B (sala nr 103):

I c, I d, II a, II b, III a, III c

Budynek C (sala nr 4):

I a, I b, II c, II d, III b

Przy świetlicy w budynku A znajduje się stołówka szkolna.

Harmonogram korzystania przez uczniów ze stołówki szkolnej:

Godzina Przydział klas

11.10 1a, 1b, 1c,1d, 2a

11.30 5a, 5b, 7a, 7c, 7d

11.50 2c, 2d, 3a, 3b, 3c, 4b, 4c, 4d

12.10 2b, 4a

12.35 6e, 6f, 6g, 7b, 7e, 8a, 8b, 8c, 8d

12.55 6a, 6b, 6c, 6d

13.15 —————-

13.30 7f

ŚWIETLICA WAŻNE INFORMACJE

ŚWIETLICA PROCEDURY 1STR.

ŚWIETLICA PROCEDURY 2 STR.

 

 

 

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Certyfikaty