Zajęcia pozalekcyjne

Koła

Zajęcia wyrównawcze

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

http://zs3-sulechow.pl/wp-content/uploads/2019/02/prezentcja-koła.pdf

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Certyfikaty