Dyrekcja

DYREKCJA

Szymon Klocek – dyrektor

Izabela Gąsieniec – wicedyrektor

Iwona Kucharska-Radkiewicz – wicedyrektor

Agnieszka Wesołowska – wicedyrektor

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Certyfikaty