Dyrekcja

Dyrektor:

mgr Szymon Klocek

Wicedyrektorzy:

mgr Lilla Pająk

mgr Iwona Kucharska-Radkiewicz

mgr Agnieszka Wesołowska

 

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty