Wycieczki

Deklaracja opiekuna wycieczki

KARTA WYCIECZKI

Lista-uczestników-wycieczki

Powierzenie obowiązków kierownika wycieczki

REGULAMIN WYCIECZEK I WYJŚĆ

Regulamin wycieczki

Rozporządzenie MEN z 25.05.2018 r. w sprawie organizacji wycieczek

Zgody NOWE

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Certyfikaty