Zebrania z Rodzicami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

ROK SZKOLNY 2021/ 2022

 

L. p. Termin zebrania UWAGI
1.  16 września 2021 r. Zapoznanie rodziców z wymaganiami oraz WO, deklaracje wyboru języka obcego na egzaminie ósmoklasisty, opinie z poradni (kl. VIII ). Informacje na temat szczepień, wybór trójek klasowych
2.  28 października 2021r. Możliwość wyboru formy spotkania przez wychowawcę klasy stosownie do przekazywanych informacji.
3.  9  grudnia 2021 r. Informacja o przewidywanych ocenach.
4.

1 lutego 2022 r.

Wywiadówka
5.  Kwiecień 2022 r. Kl. VIII – zapoznanie z procedurami egzaminacyjnymi; w pozostałych klasach – możliwość wyboru formy spotkania przez wychowawcę klasy stosownie do przekazywanych informacji.
6.  12  maja 2022 r. Informacja o przewidywanych ocenach.

 

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Certyfikaty