Zebrania z Rodzicami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

ROK SZKOLNY 2020/ 2021

 

L. p. Termin zebrania UWAGI
1. 17 września 2020 r Zapoznanie rodziców z wymaganiami oraz WO, deklaracje wyboru języka obcego na egzaminie ósmoklasisty, opinie z poradni (kl. VIII ).
2. 5  listopada 2020r. Możliwość wyboru formy spotkania przez wychowawcę klasy stosownie do przekazywanych informacji.
3. 10  grudnia 2020 r. Informacja o przewidywanych ocenach.
4. 21 stycznia 2021 r. Wywiadówka
5. Marzec/kwiecień 2021 r. Kl. III Gim – zapoznanie z procedurami egzaminacyjnymi; w pozostałych klasach – możliwość wyboru formy spotkania przez wychowawcę klasy stosownie do przekazywanych informacji.
6. 13  maja 2021 r. Informacja o przewidywanych ocenach.

 

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty