Wymagania programowe

Edukacja Wczesnoszkolna I-III

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

Rytm Muzyka Taniec

Religia

Szkoła podstawowa IV -VIII

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Matematyka

Przyroda

Historia

Informatyka

Muzyka

Technika

Plastyka

Religia

WDŻ

Wychowanie fizyczne

Rytm Muzyka Taniec

Geografia

Fizyka

Chemia

Biologia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Certyfikaty