Samorząd Uczniowski


Samorząd Uczniowski – Szkoła Podstawowa

Opiekunowie:

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

REGULAMINY

REGULAMIN WYBORÓW PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY SUL

 Regulamin SKW

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ARTYKUŁY

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Certyfikaty