Posiłek w szkole i w domu

3 września 2021

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Beneficjentem projektu jest Gmina Sulechów. Wniosek o dofinansowanie złożono 30.04.2021 r. w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. Umowę z Wojewodą Lubuskim podpisano 25.06.2021 r.

 

Miło jest nam poinformować, że nasza stołówka szkolna otrzymała wsparcie finansowe w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Szacunkowy koszt zadania 99 601,84 zł, dotacja celowa 79 681,47 zł, wkład własny 19 920,37 zł

Uzyskane wsparcie finansowe przeznaczone zostanie na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej wraz z kuchnią.

W ramach dofinansowania planuje się zakup nowych urządzeń oraz sprzętów do kuchni: pieca konwencyjno-parowego z doposażeniem w postaci zmiękczacza, szafy chłodniczej, szafy mroźniczej, maszyny tnąco-rozdrabniającej z przystawkami oraz przystawką do mielenia mięsa, obieraczki do ziemniaków, mieszarki do mięsa, naświetlaczy do jaj, talerzy i sztućców oraz drobnego sprzętu kuchennego.

Dzięki nowym sprzętom będzie możliwość wydawania większej ilości posiłków. Zapewniamy, że posiłki wydawane w naszej kuchni będą zdrowe, smaczne, higienicznie podane.

Doposażenie stołówki szkolnej i jadalni w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie – Urząd Miejski Sulechów

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Certyfikaty