RODO

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie pod adresem e-mail: sekretariat@zs3-sulechow.pl
Inspektor Ochrony Danych: Zbigniew Miszczak kontakt: inspektor@cbi24.pl

Klauzaula informacyjna – monitoring szkolny

Klauzula informacyjna – świetlica szkolna

Klauzula informacyjna dla nauczcyieli

Klauzula informacyjna – przesłanka przepis prawa

Klauzula informacyjna dla upoważnionej osoby do odbioru dziecka z przedszkola

 

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Certyfikaty