Ocena z zachowania

KRYTERIA OCENY Z ZACHOWANIA UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W SULECHOWIE (5) (3) (1)

Procedura absencji 

System wychowawczy (2)

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty