Ocena z zachowania

KRYTERIA_OCENY_Z_ZACHOWANIA_UCZNIA_W_SZKOLE_PODSTAWOWEJ_NR_3_W_SULECHOWIE_30_08_2021

Procedura absencji 

System wychowawczy (2)

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Certyfikaty