Procedury

PROCEDURY MONITOROWANIA REALIZACJI PROGRAMOWEJ

INFORMATOR DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

Procedury postępowaniaprocedury-reagowania-w-przypadku-wystapienia-wewnetrznych-i-zewnetrznych-zagrozen-fizycznych-w-szkole-1

System nagród i kar w SP3

Postanowienia statutu regulującego zasady korzystania przez uczniów na terenie szkoły z telefonów komórkowych

Procedura – strefa rodzica

Procedura funkcjonowania Szkoły od 1 września 2020 r

Procedura na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID- 19 procedura dowozu

Procedura postepowania w przypadku zagrożenia chorobą zakaźną – COVID-19 Oddział Przedszkolny

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Oddziału Przedszkolnego

Procedura utrzymania w czystosci gabinetu – przez szk 3 (1)

Procedura rekrutacji uczniów do klasy 1 w roku szkolnym 2022-2023

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Certyfikaty