Druki Szkolne

Oświadczenia COVID-19 – próbny egzamin ósmoklasisty

WNIOSEK – duplikat karta rowerowa

WNIOSEK – duplikat legitymacji

WNIOSEK – zwolnienie z WDŻ

WNIOSEK – zwolnienie z w-fu-1

Wniosek rodziców o nauczanie indywidualne

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Upowaznienie do odbioru dziecka

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Certyfikaty