Regulamin wycieczek

K A R T A W Y C I E C Z K I – nowa

Druk – wycieczka szkolna informacja do gminy

REGULAMIN WYJŚĆ NA BASEN SP3 W SULECHOWIE

REGULAMIN-WYCIECZEK-I-WYJŚĆ

Zgody NOWE

Wycieczki-załączniki

Szczegółowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach szkolnych

Wycieczka – deklaracja opiekuna

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty