Wycieczki

Deklaracja opiekuna wycieczki

KARTA WYCIECZKI

Lista uczestników wycieczki

Powierzenie obowiązków kierownika wycieczki

Regulamin wycieczek i wyjść

Regulamin wycieczki

Rozporządzenie MEN z 25.05.2018 r. w sprawie organizacji wycieczek

Zgody NOWE

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty