Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

Ipet

program wychowawczo – profilaktyczny 2020

Ankieta – program wychowawczo – profilaktyczny

 

Nowy terminarz 

Akty prawne

Zasady organizacji pomocy

Dokumentacja

Program Wychowawczo – Profilaktyczny

 

Dodatkowy arkusz dla wychowawcy klasy

Sprawozdanie nauczyciela

Sprawozdanie szkolnego specjalisty

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 9 sierpnia 2017

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Certyfikaty