Biblioteka

Biblioteka stanowi integralną część szkoły i wszystkie działania biblioteki mają na celu motywowanie do czytelnictwa dzieci i młodzieży , udostępnianie książek oraz  innych źródeł informacji i materiałów bibliotecznych, a także tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł jak również  efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.

Księgozbiór biblioteki stanowią:

 1. Albumy, atlasy, słowniki, encyklopedie.
 2. Literatura piękna.
 3. Literatura fantastyczna.
 4. Literatura obyczajowa.
 5. Literatura obcojęzyczna.
 6. Literatura popularnonaukowa, poradniki.
 7. Książki z zakresu malarstwa.
 8. Książki metodyczne dla nauczycieli.
 9. Książki z zakresu pedagogiki i psychologii.
 10. Zbiory audiowizualne.
 11. Podręczniki.

Biblioteka prenumeruje czasopisma z zakresu edukacji, metodyki nauczania, czasopisma dziecięce i młodzieżowe.

Dzięki katalogom i wolnemu dostępowi do półek czytelnicy mają pełny wgląd w zbiory biblioteki.

Obecnie biblioteka jest skomputeryzowana. Księgozbiór wprowadzany jest na bieżąco do programu komputerowego Mol Optivum. U

Nauczyciele- bibliotekarze:

Cieślik Renata

Eckert Anna

Godyń Aneta

Godziny otwarcia biblioteki

Regulamin wyp. podręczników

Regulamin Pracy Biblioteki

Plan pracy biblioteki szkolnej

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Certyfikaty