Historia szkoły

Historia współczesnego Zespołu Szkół w Sulechowie sięga 1946 r., kiedy to pierwszą szkołę podstawową w Sulechowie (powstałą już w roku 1945) podzielono na Szkołę Podstawową nr 1 i Szkołę Ćwiczeń.

Szkoła Ćwiczeń była placówką, w której przygotowanie nauczycielskie zdobywali słuchacze sulechowskiego Liceum Pedagogicznego. W pierwszym roku swej działalności liczyła 5 oddziałów, 179 uczniów i … 4 nauczycieli. W roku 1970, po likwidacji Liceum Pedagogicznego, Szkoła Ćwiczeń została przemianowana na Szkołę Podstawową nr 4.

Przez wszystkie lata funkcjonowania w budynku położonym przy dzisiejszej ul. Armii Krajowej (obecnie jeden z gmachów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie) placówka borykała się z problemami lokalowymi (brak dostatecznej ilości izb lekcyjnych i sali gimnastycznej). W związku z tym zapadła decyzja o wzniesieniu nowego budynku.

1 września 1973 placówkę przeniesiono do świeżo powstałego obiektu przy ul. Piaskowej 52. Przenieśli się tam również uczniowie i pedagodzy ze Szkoły Podstawowej nr 3, mieszczącej się do tej pory w gmachu Liceum Ogólnokształcącego. W pierwszym roku swej pracy w nowym budynku placówka liczyła 26 oddziałów, 806 uczniów i 32 nauczycieli.

W 1979 roku w związku z reformą szkolnictwa SP 3 przemianowano na Zbiorcza Szkołę Gminną, do której dowożono dzieci i młodzież z okolicznych wiosek (Buków,Kalsk, Karczyn, Klępsk, Łęgowo, Mozów, Okunin i Smolno Małe). W 1984 roku szkoła powróciła do nazwy Szkoła Podstawowa nr 3.

Najdłużej pracującą nauczycielką była Julia Kutrowska (zmarła w 2006 roku), która przez 30 lat uczyła muzyki.

1 czerwca 1985 roku odbyła się uroczystość nadania imienia szkole. Jej patronem został Janusz Kusociński.

Janusz Kusociński (pseudonim Kusy) (urodzony 15 stycznia 1907 w Warszawie – zginął 20 albo 21 czerwca 1940 w Palmirach) – polski lekkoatleta, złoty medalista olimpijski w biegu na 10 tys. m z wynikiem 30 min 11,4 sek. w Los Angeles (31 lipca 1932). Również srebrny medalista pierwszych mistrzostw Europy na dystansie 5 tys. m. Dzieciństwo Janusz Kusociński spędził w Ołtarzewie, gdzie jego ojciec, który był urzędnikiem kolejowym, posiadał małe gospodarstwo rolne. W roku 1928 ukończył Państwową Średnią Szkołę Ogrodniczą. Po dłuższej przerwie zdał eksternistycznie maturę i w roku 1937 otrzymał świadectwo dojrzałości. W roku 1938 został absolwentem CIWF w Warszawie. Początkowo zajmował się piłką nożną, grał w wielu amatorskich drużynach, a ostatecznie związał się z Robotniczym Klubem Sportowym „Sarmata”. Tam rozpoczął bieganie w 1926 r. (800 i 1500 m). Pierwszym i jedynym trenerem Kusocińskiego był Aleksander Klumberg. Opracował własną metodę treningu długodystansowego tzw.interwałową. Intensywny trening zaaplikowany przez Klumberga i znaczny wkład pracy Kusocińskiego dały rezultaty. W 1928 r. został mistrzem Polski. W roku 1929 przeszedł z „Sarmaty” do „Warszawianki” i z tym klubem był związany do 1939 roku. Uważa się, że był obok Stanisławy Walasiewiczówny najpopularniejszym sportowcem Polski międzywojennej. Stał się popularną postacią w warszawskich salonach. Był czynnym sportowcem aż do wybuchu wojny w 1939 r.

Osiagnięcia sportowe Janusza Kusocińskiego:

  • Złoty medal w biegu na 10 tys. m na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w 1932 r. w Los Angeles
  • 2 miejsce w biegu na 5 tys. m na Mistrzostwach Europy w 1934 r.
  • 5 miejsce w biegu na 1500 m na Mistrzostwach Europy w 1934 r.
  • 1 miejsce w biegu na 1500 m na Mistrzostwach Polski w 1930 i 1931 r.
  • 1 miejsce w biegu na 5 tys. m na Mistrzostwach Polski w 1928, 1930 i 1931 r.
  • 1 miejsce w biegu na 10 tys. m na Mistrzostwach Polski w 1939 r.

 

Ochotnik kampanii wrześniowej służył w 360 pułku piechoty, walczył w obronie stolicy, dwukrotnie ranny. 28 września 1939 został odznaczony Krzyżem Walecznych. W czasie okupacji pracował jako kelner w barze „Pod kogutem”, członek podziemnej organizacji Wilki. Po jej dekonspiracji 26 marca 1940 aresztowany przez Gestapo i więziony na Mokotowie, potem w Alei Szucha. Zginął rozstrzelany w Puszczy Kampinoskiej w pobliżu miejscowości Palmiry w ramach akcji AB, mającej na celu wyeliminowanie polskiej inteligencji.
Na jego cześć od 1954 r. co roku odbywają się międzynarodowe zawody – Memoriał Janusza Kusocińskiego. (Źródło: Wikipedia). Od 1988 roku Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” na początku czerwca organizuje Ogólnopolski Bieg Uliczny im. Janusza Kusocińskiego.

Szkoła stale się rozwija. We wrześniu 1991 roku oddano do użytku kolejny budynek – B, we wrześniu roku 1998 budynek C, a 21 listopada 2003 halę sportową, która znacznie podniosła jakość bazy dydaktycznej szkoły o długich i świetnych tradycjach sportowych.

Na skutek reformy edukacji 1 września 1999 roku w budynkach dotychczasowej SP 3 rozpoczął działalność Zespół Szkół w Sulechowie, składający się ze szkoły podstawowej i gimnazjum.

14 czerwca 2005 roku Rada Miejska w Sulechowie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sulechów. Ustalono, że placówki wchodzące w skład Zespołu Szkół nosić będą następujące nazwy: Zespół Szkół Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie, Zespół Szkół Gimnazjum Nr 3 w Sulechowie.

Kierownicy i dyrektorzy szkoły:

Aleksander Poczykowski
Piotr Jastrzębski
Franciszek Konwisarz
Zbigniew Strzelecki
Maria Domejko
Zygmunt Bobkowski
Maria Domejko
Jan Krawczyk
Kazimierz Jarowicz
Roman Rakowski
Romuald Modrzyk
Szymon Klocek – obecnie

opracował: Przemysław Mikołajczyk

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Certyfikaty