Sprawdziany i egzaminy

Komunikat o harmonogramie egzaminu ósmoklasisty

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty