Sprawdziany i egzaminy

EGZAMIN GIMNAZJALNY

 


Część humanistyczna – 18.04.2018 r. (środa)

  • historia i wiedza o społeczeństwie – godz. 9.00
  • język polski – godz. 11.00

 

Część matematyczno-przyrodnicza – 19.04.2018 r. (czwartek)

  • przedmioty przyrodnicze – godz. 9.00
  • matematyka – godz. 11.00

 

Część językowa – 20.04.2018 r. (piątek)

  • poziom podstawowy – godz. 9.00
  • poziom rozszerzony – godz. 11.00

 

Termin dodatkowy:

  • część humanistyczna – 04.06.2018 r., godz. 9.00 – 11.00 (poniedziałek),
  • część matematyczno-przyrodnicza – 05.06.2018 r., godz. 9.00 – 11.00 (wtorek),
  • część językowa – 06.06.2018 r., godz. 9.00 – 11.00 (środa),

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty