Matematyka bez granic

Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Wespół w zespół z Matematyką bez
Granic”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest on w okresie od
01.09.2009 do 31.07.2012.


Cele Projektu to m.in.: podniesienie kluczowych kompetencji
uczniów w zakresie: skutecznego porozumiewania się i efektywnego działania

w zespole, twórczego rozwiązywania zagadnień problemowych,
interdyscyplinarnego spojrzenia na rzeczywistość, pogłębiania znajomości
języków obcych.


W projekcie biorą udział uczniowie klas:

VI a  i VI b – pod opieką pani Iwony Kucharskiej

III B gimnazjum – pod opieką pani Renaty Jędrosz.

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Certyfikaty