Organizacja nauczania zdalnego

6 listopada 2020

 

Organizacja nauczania zdalnego od 9.11.2020 – 29.11.2020

  1. Uczniowie klas I-III realizują naukę zdalnie na platformie MS Teams (łącznie z zajęciami dodatkowymi). W przypadku problemów z loginem/ hasłem należy skontaktować się   Agnieszką Mieszkiel poprzez dziennik elektroniczny Librus. Instrukcja instalacji oraz obsługi MS Teams znajduje się na stronie internetowej szkoły.
  2. Uczniowie klas IV-VIII kontynuują naukę zdalnie (włącznie z zajęciami dodatkowymi) do 29 listopada. Zajęcia sportowe odbywają się bez zmian.
  3. Godzina lekcyjna prowadzona na platformie trwa do 45 minut.
  4. Lekcje zdalne odbywają się według obowiązującego planu zajęć.
  5. Oddział przedszkolny i „Zerówka” pracują stacjonarnie w godzinach 8.00-13.00
  6. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu , szkoła zorganizuje nauczanie zdalne w szkole.
  7. Obiady nie będą wydawane .
  8. Opieka w świetlicy szkolnej jest zapewniona dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią Covid-19.

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty