SZAFKI SZKOLNE – komunikat

4 października 2020

Szanowni Rodzice,

 

Jako Rada Rodziców wraz z Panem Dyrektorem jesteśmy po spotkaniu w sprawie dalszego korzystania przez nasze dzieci z szafek.

Wszyscy wiemy w jakiej rzeczywistości przyszło nam od kilku miesięcy żyć i funkcjonować.

Przez panującą pandemię COVID-19 od połowy Marca 2020 nasze Dzieci nie mogły korzystać z szafek pomimo tego iż Państwo za wypożyczenie zapłacili za rok z góry.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom po rozmowie z właścicielem szafek, podjęliśmy decyzję odnośnie funkcjonowania i odpłatności za szafki w roku szkolnym 2020/2021.

Wszyscy uczniowie, którzy w zeszłym roku szkolnym zapłacili za szafki, a z powodów opisanych powyżej nie mogli z nich korzystać, w roku szkolnym 2020/2021 zapłacą za korzystanie z szafek kwotę 33 zł.

Wszyscy nowi uczniowie, którzy po raz pierwszy będą korzystali z szafek zapłacą kwotę 54 zł.

Bardzo ważne jest aby Państwo podjęli ostateczną decyzję czy Wasze dzieci będą w tym roku szkolnym korzystali z szafki czy nie do dnia 16.10.2020 roku. Po tym okresie nie będzie możliwości dostawienia dodatkowych szafek.

Odpłatność za szafkę możne dokonać uczeń w pokoju 122 A (ksero) lub rodzic w portierni

w budynku A. Ze względu na ograniczoną liczbę szafek nie dokonujemy płatności przelewem.

Dostęp do szafek można wykupić  od 7 .10.2020 (środa).

 

Szafki będą wydawane w zależności od tego w którym budynku Państwa dziecko ma lekcje. Uczniowie uczący się w budynku A będą mieli szafki w tym że budynku, uczniowie z budynku B otrzymają klucze do szafek w budynku B.

Szafki będą wydawane w kolejności od nr 1 wzwyż, a decydować będzie kolejność zgłoszeń uczniów.

Nie ma możliwości posiadania szafki, którą uczeń miał w zeszłym roku z przyczyn technicznych.

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem.

 

Z Wyrazami Szacunku

Prezydium Rady Rodziców

Dyrekcja Szkoły

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty