PRZYDZIAŁ KLAS DO ŚWIETLICY od 07.09.2020 r.

4 września 2020

Świetlica budynek „B” – 1c, 1d, 2a, 2b, 3a, 3c

Godziny pracy świetlicy: poniedziałek – środa 8.00 – 15.00

czwartek – piątek 8.00 – 14.30

Świetlica budynek „C” – 1a, 1b, 2c, 2d, 3b

Godziny pracy świetlicy: poniedziałek – piątek 6.30 – 16.30

Poza godzinami pracy bud. B (103) dzieci przebywają

w świetlicy bud. C (4)

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty