Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie

27 sierpnia 2020

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty