KALENDARIUM WYBORCZE

15 września 2019
Do 25 września opiekunowie Samorządu Uczniowskiego przyjmują zgłoszenia kandydatów na  przewodniczącego szkoły.

Od 26 września do 2 października trwać będzie kampania wyborcza.

3 października – cisza przedwyborcza.

4 października WYBORY !!!

Opiekunowie SU:
Monika Maniarska
Wioleta Konstańczak
Aleksandra Zawartowska
Dorota Paluszak

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty