UWAGA!!!! SKRÓCONE LEKCJE!!!!

10 czerwca 2019

Z uwagi na wysokie temperatury Dyrektor podjął decyzje o skróconych lekcjach w dniu dzisiejszym 10.06.2019 r.
wg poniższego schematu

6. 12.50 – 13.20
7. 13.25 – 13.55
8. 14.00 – 14.30

Decyzje o skróconych lekcjach Dyrektor Szkoły będzie podejmował na bieżąco każdego dnia.

Szkoła zapewnia dzieciom opiekę w świetlicy klimatyzowanej w budynku „A” w normalnych godzinach pracy szkoły.

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty