EGZAMIN GIMNAZJALNY – WAŻNY KOMUNIKAT

9 kwietnia 2019

Egzamin gimnazjalny w dniu 10.04.2019 r. (część humanistyczna) odbędzie się w wyznaczonym wcześniej terminie. Uczniowie, którzy mieli pisać egzamin w salach: 101A, 102A, 103A, 104A, 105A, 201A, 202A, 203A najprawdopodobniej przystąpią do egzaminu w Hali Sportowej. Uczniowie przychodzą na godz. 8.30. Odbiór arkuszy nastąpi w Sali gimnastycznej w budynku A w obecności wyznaczonych wcześniej uczniów. REKOLEKCJE planowane na 10 – 12 kwietnia 2019 r. odbędą się w późniejszym terminie

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 3
im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie
Romulad Modrzyk

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty