UWAGA!

30 marca 2011

5 KWIETNIA 2011r. (WTOREK)

UCZNIOWIE KLAS VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PISZĄ SPRAWDZIAN.

DZIEŃ TEN JEST WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH  DLA UCZNIÓW KLAS IV-V oraz I-III GIMNAZJUM.

OBIADÓW W TYM  DNIU NIE MA.

OD GODZ.700 DO 1600 CZYNNA BĘDZIE ŚWIETLICA W BUDYNKU B.

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty