Lista dzieci przyjętych do klasy 1 w roku szkolnym 2022/2023

31 marca 2022

Lista dzieci przyjętych

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Certyfikaty