Próby pasowania na ucznia klasy pierwszej

8 sierpnia 2021

Próby pasowania odbędą się 30 i 31.08.2021.

o godzinie 9.00 w hali sportowej.

30.08. tuż po próbie odbędzie się spotkanie

informacyjne dla rodziców uczniów klas pierwszych.

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Certyfikaty