Dni wolne

11 października 2010

14 i 15 października br. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicach szkolnych.Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Certyfikaty