Zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań

TABELE – ZAJĘCIA

http://zs3-sulechow.pl/wp-content/uploads/2019/02/prezentcja-koła.pdf

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty