Zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty