Wymagania programowe

Edukacja Wczesnoszkolna I-III

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

Rytm Muzyka Taniec

Religia

Szkoła podstawowa IV -VII

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Matematyka

Przyroda

Historia

Informatyka

Muzyka

Technika

Plastyka

Religia

WDŻ

Wychowanie fizyczne

Rytm Muzyka Taniec

Geografia

Fizyka

Chemia

Biologia

Gimnazjum II-III

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Matematyka

Biologia

Historia

WOS klasa I

WOS klasa II i III

EDB

Geografia

Fizyka

Chemia

Informatyka

Technika

Muzyka

Plastyka

Religia

Wychowanie fizyczne


Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty