Statut

Statut Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie

U c h w a ł a nr 1-2015

Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 1-2015

U c h w a ł a nr 4

U c h w a ł a nr 6

U c h w a ł a nr 8

Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 8

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty