Procedury

PROCEDURY MONITOROWANIA REALIZACJI PROGRAMOWEJ

INFORMATOR DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

Program profilaktyki 2014-2015

Program wychowawczy 2014-2015

Procedury postępowaniaprocedury-reagowania-w-przypadku-wystapienia-wewnetrznych-i-zewnetrznych-zagrozen-fizycznych-w-szkole-1

System nagród i kar w SP3

Postanowienia statutu regulującego zasady korzystania przez uczniów na terenie szkoły z telefonów komórkowych

Procedura organizacji egzaminu poprawkowego w Zespole Szkół w Sulechowie

Regulamin egzaminów w Zespole Szkół w Sulechowie

Procedura – strefa rodzica

 

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty