Procedury

Program profilaktyki 2014-2015

Program wychowawczy 2014-2015

Procedury postępowania

System nagród i kar w SP3

Postanowienia statutu regulującego zasady korzystania przez uczniów na terenie szkoły z telefonów komórkowych

Procedura organizacji egzaminu poprawkowego w Zespole Szkół w Sulechowie

Regulamin egzaminów w Zespole Szkół w Sulechowie

 

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty