RODO

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie pod adresem e-mail: sekretariat@zs3-sulechow.pl
Inspektor Ochrony Danych: Ludmiła Kiruszok

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECI
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICA OPIEKUNA PRAWNEGO
KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING
KLAUZULA INFORMACYJNA ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty