RODO

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie pod adresem e-mail: sekretariat@zs3-sulechow.pl
Inspektor Ochrony Danych: Zbigniew Miszczak

Klauzaula informacyjna – monitoring szkolny

Klauzula informacyjna – świetlica szkolna

Klauzula informacyjna dla nauczcyieli

Klauzula informacyjna dla rodziców, prawnych opiekunów

 

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty