Regulamin ZFŚS

Ilość osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie wg stanu na dzień 26.10.2018 r.  214.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty