Przedmiotowy System Oceniania 2020/2021

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA RELIGIA JĘZYK ANGIELSKI R M T

SZKOŁA PODSTAWOWA

JĘZYK POLSKI MATEMATYKA HISTORIA PRZYRODA INFORMATYKA TECHNIKA
JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK NIEMIECKI MUZYKA PLASTYKA WYCHOWANIE FIZYCZNE RELIGIA
 GEOGRAFIA  BIOLOGIA  WOS  CHEMIA  EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA  FIZYKA

 

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty