Projekt edukacyjny w GIM

Karta samooceny Kryteria oceny
końcoworocznej
Zasady i warunki Karta projektu Załącznik 2a-c i 4
PROPOZYCJE TEMATÓW

 

 

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty