KRYTERIA OCENY Z ZACHOWANIA UCZNIA – WAŻNE

14 maja 2020

Kryteria oceny z zachowania ucznia w Szkole Podstawowej nr 3 w Sulechowie zostały zmodyfikowane na czas zdalnego nauczania. Czytaj dalej »

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie w sprawie wznowienia opieki dla dzieci w Oddziale Przedszkolnym

9 maja 2020

Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

decyzją rządu od 6 maja 2020 r. będą otwierane przedszkola, oddziały przedszkolne, żłobki i inne formy wychowania przedszkolnego, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

W związku z powyższym Dyrektor Szkoły Podstawowej im Janusza Kusocińskiego  w Sulechowie informuje, że oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej będzie otwarty od 11 maja 2020 r. w godzinach 08:00-13:00. W oddziale przedszkolnym odbywać się będą tylko zajęcia opiekuńcze.

Czytaj dalej »

Odpowiedzi Ministerstwa Edukacji Narodowej

8 maja 2020

Rodzicu

W związku z licznymi wątpliwościami i pytaniami, które dotyczyły stosowania płynów do dezynfekcji rąk przez dzieci, przekazuję oficjalne stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w tej sprawie. Czytaj dalej »

Lista dzieci przyjętych do Oddziału Przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021

6 maja 2020


Czytaj dalej »

Otwieramy przedszkola od 11 maja br.

30 kwietnia 2020

Otwieramy przedszkola od 11 maja br.

Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy 4 (sportowej) w roku szkolnym 2020/2021

29 kwietnia 2020

Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy 4 (sportowej)

Lista dzieci przyjętych do klasy 1 w roku szkolnym 2020/2021

29 kwietnia 2020

Lista dzieci przyjętych do klasy 1 w roku szkolnym 2020/2021

Czytaj dalej »

Zdalne nauczanie

27 kwietnia 2020

Informujemy, że od dzisiaj można przeglądać materiały udostępnione przez nauczycieli świetlicy, pedagogów i biblioteki oraz innych nauczycieli w zakładce „zdalne nauczanie” (w menu po prawej stronie). Czytaj dalej »

PILNE UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI

22 kwietnia 2020

Rodzice, dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2020/2021 proszę aby do  28.04.2020 r. dostarczyli  „Potwierdzenie woli zapisu do klasy 1”

Dokument jest dostępny na stronie internetowej szkoły  w zakładce „Rekrutacja 2020/2021” Forma dostarczenia – adres e-mail: sekretariat@zs3-sulechow.pl

Czytaj dalej »

KOMUNIKAT

22 kwietnia 2020

Listy dzieci przyjętych do Oddziału Przedszkolnego i klasy 1 Szkoły Podstawowej zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły zgodnie z poniższym harmonogramem

 

24 kwietnia 2020 r. – lista kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do klasy 1

29 kwietnia 2020 r. – lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy 1

4 maja 2020 r. – lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych Oddział Przedszkolny

WAŻNY KOMUNIKAT

15 kwietnia 2020

Szanowni Państwo,

Okres zdalnego nauczania został przedłużony do 26 kwietnia 2020r. Szkoła w dalszym ciągu pracować będzie według opracowanego na czas zdalnej edukacji planu. Nauczyciele nadal realizują zajęcia lekcyjne w czasie rzeczywistym (praca synchroniczna określana też jako on-line) bądź poprzez udostępnianie materiałów edukacyjnych (praca asynchroniczna).

Czytaj dalej »

Życzenia Świąteczne

9 kwietnia 2020
Życzenia Świąteczne

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty