Dyrekcja

Dyrektor:

mgr Romuald Modrzyk

Wicedyrektorzy:

mgr Lilla Pająk

mgr Iwona Kucharska-Radkiewicz

mgr Agnieszka Wesołowska

mgr Ewa Leśniak-Borzęcka

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty