Administracja i obsługa

1 Andruszkiewicz Kamilla sprzątaczka
2 Czapliński Piotr starszy woźny/starszy portier
3 Dekiert Marzena woźna
4 Drobig Magdalena pomoc kuchenna
5 Goździewska Elżbieta starszy portier
6 Hryszkiewicz Mariola sprzątaczka
7 Karbowiak Ewelina starszy specjalista ds płac
8 Karolczyk Ewa sprzątaczka
9 Kiruszok Ludmiła referent
10 Konopacka Mariola sprzątaczka
11 Kozłowski Waldemar starszy woźny
12 Krzywy Artur kierowca autobusu
13 Kwiatkowska Dorota sprzątaczka
14 Leśniak Andrzej starszy specjalista d/s bhp
15 Ludwiczak Aleksandra pomoc kuchenna
16 Ludwiczak Wiesław starszy woźny
17 Malinowska Malwina starszy specjalista ds kadr
18 Nieboraczko Irena starszy portier
19 Pietraszek Mirosław rzemieślnik
20 Płomińska Beata sprzątaczka
21 Sałaj Andrzej konserwator
22 Schiffkowska Renata sprzątaczka
23 Sorgowicka Katarzyna sekretarz szkoły
24 Sorgowicki Kamil operator sprzętu audiowizualnego
25 Sosnowska Katarzyna sprzątaczka
26 Stasik Anna główny księgowy
27 Syzduł Justyna sprzątaczka
28 Tomczak Andrzej konserwator
29 Tomczak Bogumiła sprzątaczka
30 Tudorow Magdalena intendent
31 Uchman Renata kierownik gospodarczy
32 Urbaniak Iwona kucharka
33 Wiśniewska Ewa pomoc kuchenna
34 Wojciechowska Renata sprzątaczka
35 Zawiska Dorota pomoc kuchenna

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty