Koncepcja pracy Zespołu Szkół

Koncepcja pracy szkoły powstała w oparciu o analizę badań przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli Zespołu Szkół w Sulechowie.

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół w Sulechowie na lata 2015

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty