Dokumentacja

Druk do powołania zespołu dla ucznia przez dyrektora

Informacja dla rodziców o przyznaniu godzin dla ucznia

Plan działań wspierających- II- szablon

Zawiadomienie dla rodziców o posiedzeniu zespołu

Zarządzenie dyrektora o utworzeniu zespołu

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty