Ogłoszenie ODBIÓR DZIECI ZE ŚWIETLICY

4 września 2020

Rodzic/prawny opiekun upoważniony do odbioru dziecka ze świetlicy może w maseczce  wejść do szkoły i odebrać swoje dziecko w przypadku, gdy na portierni nie ma już pracownika

Budynek „ A” – po godz. 15.00

Budynek „B” – po godz. 15.00

Do godziny 15.00 rodzic podaje w portierni nazwisko i klasę dziecka, które jest odprowadzane przez pracownika lub przychodzi samo  ze świetlicy w budynku „B” lub „C”

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty