Procedury funkcjonowania oddziału przedszkolnego od 1.09.2020

29 sierpnia 2020

Instrukcja wejścia do Oddziału Przedszkolnego i reżimu sanitarnego

Procedura postepowania w przypadku zagrożenia chorobą zakaźną – COVID-19 Oddział Przedszkolny

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Oddziału Przedszkolnego

Zgody i oświadczenia rodziców

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty