Przydział sal dla klas od 2 września 2020 r.

28 sierpnia 2020

Uczniowie klas I-III – zgodnie z planem

Uczniowie klas 4 – 8 wg poniższego wykazu

Klasa Sala
IV a 306 B
IV b 104 B
IV c 305 B
IV d 307 B
V a 205 B
V b 304 B
VI a 103 A
VI b 203 A
VI c 302 A
VI d 305 A
VI e 105 A
VI f 202 A
VI g 201 A
VII a 104 A
VII b 310 A
VII c 301 A
VII d 304 A
VII e 102 A
VII f 306 A
VIII a 308 A
VIII b 101 A
VIII c 309 A
VIII d 204 A

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty