Informacja dla uczniów, rodziców i nauczycieli

28 sierpnia 2020
  1. Rozpoczęcie roku szkolnego

Klasy I – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na placu apelowym o godz. 9.00 (uczniowie przychodzą pod opieką rodziców lub opiekuna)

Klasy II-VIII –przychodzą zgodnie z podanym harmonogramem (rodzice nie wchodzą na teren budynków szkolnych)

1.09.2020 r. zostaną rozdane świadectwa szkolne oraz oświadczenia     o stanie zdrowia dziecka (do wypełnienia przez rodziców

2. Od 2.09.2020 r. uczniowie wszystkich klas będą przyporządkowani do jednej sali lekcyjnej

Klasy I-V w budynkach  B i C

Klasy VI – VIII w budynku A

  • Uczniowie nie mogą przemieszczać się między budynkami,
  • Uczniowie klas I- V wchodzą do szkoły wejściem głównym w  budynku B, wychodzą wyjściem ewakuacyjnym w bud. B,
  • Uczniowie klas VI –VIII  wchodzą  wejściem głównym do budynku A, wychodzą wyjściem ewakuacyjnym w bud. A przy boiskach,
  • Wejście i wyjście z budynku C głównym wejściem do C.

Wychowawcy klas przekażą uczniom szczegółowe informacje.  Informacje dotyczące klas pierwszych zostaną przekazane rodzicom na spotkaniu organizacyjnym 31.08.20 o godz. 10.00

  • Uczniowie klas I-III będą wychodzić na przerwy w czasie określonym przez nauczyciela, by wyeliminować kontakty z dużą grupą uczniów
  • Rodzice kontaktują się ze szkołą telefonicznie, poprzez dziennik Librus oraz mailowo, nie przebywają na terenie budynków szkolnych
  • Odbiór i przekazywanie dokumentacji odbywać się będzie w portierni w budynku A
  • 09.2020 r. rodzice uczniów klas I-III przekazują wychowawcom informację, które dzieci będą przebywały w tym roku szkolnym pod opieką świetlicy
  • Zasady przebywania uczniów  klas IV – VIII zostaną przekazane przez wychowawców 1.09.2020 r.

 

W przestrzeniach wspólnych np. korytarze, toalety uczniowie i  nauczyciele przebywają w maseczkach lub przyłbicach.

 

 

 

 

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty