Procedura funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie od 1 września 2020 r.

27 sierpnia 2020

Procedura funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie od 1 września 2020 r.

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty