OGŁOSZENIE – SZAFKI SZKOLNE

25 sierpnia 2020

Zgodnie z Decyzją Rady Rodziców i Dyrekcji we wrześniu nie będzie możliwości korzystania przez uczniów z szafek szkolnych.

Wstrzymane zostają czynności związane z przedłużeniem użytkowania posiadanych szafek jak również z wypożyczeniem nowych.

Uczniowie korzystający dotychczas z szafek zobowiązani są do ich opróżnienia i zdania kluczy, dlatego też prosimy, aby 1 września 2020 r. (w dniu rozpoczęcia roku szkolnego) zabrali klucze do swoich szafek.

Opróżnienie szafek i zdanie kluczy będzie odbywało się rotacyjnie pod okiem wychowawcy klasy z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Dyrekcja

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty