Ważne – odbiór zaświadczeń

23 lipca 2020

31 lipca – odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty w sekretariacie wg. ustalonego harmonogramu:

10.00 – VIII a

10.30 – VIII b

11.00 – VIII c

11.30 – VIII d

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty