Ważna informacja!

2 czerwca 2020

Termin wystawiania ocen rocznych – 10.06.2020 , godz. 15.00

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty